Regulamin

 1. 1. Definicje:
  1. 1.1. Regulamin: niniejszy regulamin korzystania z serwisu KartkaKalendarza.pl.
  2. 1.2. Serwis: zbiór wszystkich stron www dostępnych w domenie internetowej o nazwie KartkaKalendarza.pl.
  3. 1.3. Właściciel (serwisu): Krzysztof Piotr Surdacki.
  4. 1.4. Użytkownik: osoba korzystająca z serwisu.
 2. 2. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu, w tym, w szczególności prawa i obowiązki użytkowników.
 3. 3. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu.
 4. 4. Warunkiem korzystania z serwisu jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z serwisu oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią regulaminu, akceptuje regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia.
 5. 5. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.
 6. 6. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu, na zasadach określonych regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, może:
  1. 6.1. przeglądać serwis osobiście, w dostosowanej do tego zadania, dowolnej przeglądarce internetowe;
  2. 6.2. wykonywać wydruki stron serwisu w dowolnym celu, pod warunkiem pozostawienia na każdym wydruku widocznej informacji o źródle wydruku;
  3. 6.3. prezentować serwis publicznie;
  4. 6.4. zgłaszać błędy, uwagi i propozycje wysyłając e-mail na adres poczty elektronicznej.
 7. 7. Serwis używa tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych na urządzeniu końcowym użytkownika. Informacje te są odczytane przez serwis przy każdorazowym połączeniu z danego urządzenia końcowego. Cookies używane są w szczególności do:
  1. 7.1. przekazywania informacji, w tym adresu IP użytkownika, o oglądalności serwisu przedsiębiorstwu Google, Inc.;
  2. 7.2. personalizacji wyświetlanych w serwisie reklam firm trzecich;
  3. 7.3. identyfikacji sesji użytkownika.
 8. 8. Mając na uwadze darmowy charakter serwisu, właściciel nie odpowiada w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:
  1. 8.1. za sposoby korzystania przez użytkowników z serwisu i ewentualne szkody wynikłe z tego tytułu;
  2. 8.2. za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu i ewentualne szkody wynikłe z tego tytułu;
  3. 8.3. za błędne informacje przedstawione w serwisie i ewentualne szkody wynikłe z tego tytułu.
 9. 9. Właściciel zastrzega sobie prawo, a użytkownik to prawo akceptuje, do:
  1. 9.1. okresowego wyłączenia serwisu bez uprzedniego powiadomienia;
  2. 9.2. całkowitego zamknięcia serwisu, po uprzednim powiadomieniu użytkowników na stronie głównej serwisu.
 10. 10. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany będą udostępniane użytkownikom pod adresem KartkaKalendarza.pl/regulamin.
 11. 11. Regulamin jest dostepny na stronie KartkaKalendarza.pl/regulamin.
 12. 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2013 roku.