Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu

Poprzednie wystąpienia: 15 dni temu 14 V 2022 8 V 2021.
Kolejne wystąpienia: 13 V 2023.