Świętego Stanisława ze Szczepanowa patrona Polski

Poprzednie wystąpienia: 8 V 2022 8 V 2021.
Kolejne wystąpienia: 8 V 2023.